Proprius Partners Logo

Kestävyysriskien huomiointi Proprius Partners Oy:llä

Proprius Partnersin liiketoiminta koostuu vaihtoehtorahastojen hoidosta sekä omaisuudenhoidosta. 

Tavoitteenamme on hallinnoida rahastoja sekä omaisuudenhoidon varoja parhaalla mahdollisella tavalla rahasto-osuudenomistajien ja omaisuudenhoitoasiakkaiden eduksi toimimalla huolellisesti, itsenäisesti ja asiantuntevasti. 

Proprius Partnersin hoitamat rahastot ovat kategorisoitu Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) artikla 8 mukaisiksi rahastoiksi. Artikla 8 eli ns. vaaleanvihreä rahoitustuote tarkoittaa niitä rahoitustuotteita, jotka edistävät kestävyystekijöitä sijoitusprosessissa. Rahastot edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja lisäksi rahaston kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja. 

Proprius Partners käyttää suomalaisen Upright Projectin luomia arvioita yhtiöiden kestävyydestä sijoitusprosessissaan. Lisäksi otamme huomioon pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset. 

Alla voit tutustua Proprius Partnersin kestävyysriskien tunnistamiseen liittyvään dokumentaatioon:

 

Mikäli yhtiön toiminnassa havaitaan normirikkomuksia, pyrimme kuulemaan tarkemmin, mistä on kyse. Usein tämä tarkoittaa puhelua yhtiöön tai tapaamista. Jos asia ei tule kuntoon, voimme hyvinkin reagoida myymällä osakkeet pois tai jos meillä ei ole osakkeita entuudestaan, tiedämme pysyä poissa yhtiön osakkeista. Olemme olleet useissa tämänkaltaisissa tilanteissa muun muassa aiemmin hoitamiemme rahastojen kautta. Seuraavaksi muutamia esimerkkejä: 

  • Itävaltalaisella kumiteollisuusyhtiöllä Semperit AG:lla oli ongelmia Thaimaan yhteisyrityksensä työoloissa. Salkunhoitajamme Jonas Koivula tapasi aiemmin hoitamansa rahaston edustajana yhtiön johtoa Wienissä, ja lopulta päädyimme myymään osakkeet, koska tilanne ei näyttänyt paranevan. 
  • Hallintotapojen osalta saksalainen Publity AG ei täyttänyt odotuksiamme, eikä tehnyt lupaamiaan toimia läpinäkyvyyden parantamiseksi, vaikka kävimme useita henkilökohtaisia keskusteluita yhtiön johdon kanssa. Myimme osakkeet tuolloin hoitamistamme rahastoista.
  • Fortum Oyj:n kohdalla Uniper-kauppa lisäsi yhtiön kivihiilikuormaa. Seurasimme tilanteen etenemistä ja yhtiön suunnitelmia ympäristöllisen kuormituksen madaltamiseksi. Emme myyneet yhtiön osakkeita pois silloin hoitamastamme Suomi-rahastosta. 
  • Ruotsalainen Prime Living AB operoi liian suurella riskillä ja ajautui velkaongelmiin. Yhtiön hallintotapa ei ollut riittävän kurinalainen ja läpinäkyvä, eikä muodostuvaan ongelmaan reagoitu riittävän päättäväisesti ja sitä osin käsityksemme mukaan pimitettiin sijoittajilta. Myimme osakkeet pois hoidossamme olleesta Skandinaviaan sijoittavasta rahastosta.
  • Sveitsiläinen Hochdorf Holding teki yrityskaupan, mutta sen jälkeen osoittautui vähitellen, että heitä oli johdettu kaupassa harhaan. Due diligence -prosessi oli ollut luokattoman heikko, mutta samalla myyjätaho oli ollut vilpillinen. Koimme parhaaksi myydä osakkeet silloin hoidossamme olleista saksankieliseen Eurooppaan sijoittavista rahastoista.
  • Saksalainen Heidelberg Cement AG on globaali sementtijätti, mutta yhtiön työolot eivät kestäneet täysin päivänvaloa. Yhtiöllä oli tehdastoimintaa kyseenalaisissa oloissa sota-alueen välittömässä läheisyydessä. Yhdistettynä yhtiön erittäin korkeaan CO2-intensiteettiin, päädyimme myymään osakkeet silloin hoitamastamme saksankielisen Euroopan arvorahastosta.