Proprius Partners Logo

Arvomme

Propriuksen arvot lähtivät puhtaalta fläppitaululta. Arvot on rakennettu ohjaamaan kaikkea toimintaamme Propriuksella. Valikoimme juuri ne tärkeimmät arvot, jotka mielestämme kuvaavat sitä, mitä Proprius Partners tavoittelee kaikessa toiminnassaan.

1. Intohimo. Rakastamme työtämme ja siksi haluamme tehdä sitä omilla ehdoillamme. Me itse päätämme, mitä teemme, milloin teemme ja miksi teemme vai teemmekö.

2. Rehtiys. Asiat tehdään suoraselkäisesti, läpinäkyvästi ja selkeästi. Aina. 

3. Yrittäjyys. Menestyvässä yrityksessä on sopiva tasapaino maailmanvalloitushalua ja itsekuria. Tsempistä ei menestyksemme ainakaan jää kiinni. 

4. Keskittyvä. Ei rönsyilyä tai kasvua kasvun takia. Tarjoomamme keskittyneisyys varmistaa skaalautuvuuden ja sen, että pystymme luomaan lisäarvoa asiakkaillemme sekä rakentamaan kilpailuetua. Osaamme myös sanoa ”ei”. 

5. Pitkäjänteisyys. Uskallamme seisoa näkemystemme ja uskomustemme takana myös hankalina aikoina. Pyrimme näkemään metsän puilta.

6. Nöyryys. Markkinat nöyryyttävät välillä kaikkia – etenkin niitä, joilta nöyrä asenne puuttuu. Jätämme kaikkivoipaisuuden hedge fundeille.