Proprius Partners Logo

Sijoitusfilosofiamme

"If you want to have a better performance than the crowd, you must do things differently from the crowd."

Sana Proprius tulee latinasta ja tarkoittaa ”erityistä”, ”luonteenomaista” ja ”omaa”. Me Propriuksella haluamme tehdä sijoittamisen omalla tavallamme, mikä tarkoittaa usein valtavirrasta poikkeamista. 

Indeksisijoittamisen noustua suureen suosioon aktiivisesti hoidetuilla rahastoilla ovat olleet hankalat ajat. Mielestämme tämä kehityskulku tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia sellaisille sijoittajille, joilla on erityisosaamista tietyistä sijoitustyyleistä ja maantieteellisistä alueista.

Yhtiötuntemuksen ja osakeanalyysin kautta on edelleen mahdollista saavuttaa hyvin houkuttelevia tuotto/riski-suhteita. Vanha turkkilainen sananlasku osuukin hyvin sijoitusfilosofiamme ytimeen:

"The man who knows the road, doesn't join the caravan"
Vapaasti käännettynä
"Hän, joka tietää reitin, ei liity kulkueeseen."

Proprius Partners pyrkii pysyttelemään sijoitusfilosofiassaan tukevasti ydinosaamisalueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muuassa seuraavaa: