Proprius Partners Logo

Tuloskauden Q2/2023 auringonpaisteet ja sadepisarat

Mika Heikkilä

Mika Heikkilä

Kesä taas tuli ja meni. Aina elokuussa lomilta työn touhuun palatessa ihmettelee, miten Suomen kesä saattoi mennä niinkin nopeasti. Toivottavasti kaikilla oli rentouttava kesä ja oli muutakin ajateltavaa kuin pörssikurssit. Tämän kesän säistä saa jonkinlaisen aasinsillan Q2 tuloskauteen Suomessa. Alkukesä lupaili meille auringonpaistetta ja jopa pienoista hellettä, mutta mitä pidemmälle tuloskausi eteni, sen vetisemmäksi ja synkemmäksi tunnelma muuttui. Tässä blogissa havaintojani siitä, mitä tuloskaudesta jäi käteen , ja miten se vaikutti Propriuksen hoitamiin rahastoihin ja salkkuihin.

Tuloskauteen lähdettäessä oli selvää, että joko tulosennusteita joudutaan laskemaan tai kurssien arvostustaso jää poikkeuksellisen alhaiseksi. Toukokuun puolestavälistä alkoi Helsingin pörssin kehitys irtaantua muiden Euroopan pörssien kehityksestä. USA:ssa kehitystä vetivät erityisesti tekoälyyn liittyvät suuret teknologiayhtiöt. USA:n indeksien hyvä veto jatkui koko kesän, ja huolimatta keskuspankkien jatkuvista koronnostoista Yhdysvaltojen talous on osoittanut todella vahvaa kehitystä läpi koronnostojen. Työttömyys on edelleen alhaista, yrityksen tulokset ovat pitäneet pintansa, ja samalla on kasvanut näkymä, että USA:han tullaan lähivuosina investoimaan merkittävästi tuotannollista toimintaa, joka palaa poliittisen epävarmuuden vuoksi Kiinasta. Lisäksi suurten teknologiayhtiöiden vallannut tekoälyhuuma on puskenut sekä S&P 500 -indeksin että teknologiaindeksi Nasdaqin vahvasti ylöspäin tänä vuonna.

Eurooppa selvisi tuloskaudesta kohtuullisesti. Indeksitasolla kesä meni kutakuinkin paikallaan tai pienellä miinuksella. Nousevat korot auttoivat isojen pankkien tuloksentekoa, mutta vastaavasti heikentyvät teollisuuden ja palveluiden luottamusindikaattorit latistivat tunnelmaa. Erityisesti teollisuuden tilausnäkymä on vaisu. Osasyy tähän vaisuuteen on hidastunut Kiinan talous. Koronarajoitusten purkamisen jälkeen kiinalaiset ovat edelleen varovaisia kuluttamaan, samoin maan paheneva tilanne kiinteistösektorilla oli omiaan heikentämään yleistä talouden tilaa. Kiinan talouden heikkous on yksi suurimpia syitä myös Helsingin pörssin heikkoon kehitykseen, koska monet teollisuusyhtiömme toimittavat tavaroita joko suoraan tai välillisesti Kiinan markkinoille. Kiinan elpymisessä maan poliittisella johdolla on edelleen ratkaiseva rooli ja markkina odottaa, miten esimerkiksi kiinteistöjen tappiot jaetaan maan sisällä. Kiristynyt geopoliittinen tilanne on myös vähentänyt investointeja maahan, joten tämäkin heikentää paikallisten yhtiöiden asemaa, koska ne tarvitsisivat kipeästi länsimaista teknologiaa.

Maailmalla on siis samaan aikaan menossa länsimaisten keskuspankkien taistelu inflaation nujertamiseksi, iso teollinen siirtymä takaisin kohti länsimaita tuotantopaikkoina ja valtavat investoinnit puolustusvälineteollisuuteen osana Ukrainan sotaa ja geopoliittisesti kiristyneissä tilanteissa. Kaikki nämä valitettavasti nostavat yritysten kustannuksia ja lisäävät valtioiden menoja. Tulevina vuosina on siksi varauduttava maltillisempiin osaketuottoihin.

Sitten tänne Suomeen, jossa kesä tuntui olevan pörssimarkkinoilla varsin mollivoittoinen. Jo kesä-heinäkuun vaihteessa tuli lukuisia tulosvaroituksia etenkin pieniltä yhtiöiltä. Lukumääräisesti tulosvaroituksia oli selvästi keskimääräistä enemmän. Tulosjulkistukset jatkoivat samaa linjaa ja aika useasti jäätiin odotuksista. Suurimmat kuopat nähtiin metsäteollisuudessa, jonka tulokset suorastaan romahtivat viime vuodesta. Syitä näihin pettymyksiin oli useita: asiakkaiden varastojen tyhjennys (mm. metsäteollisuus), nousseet kustannukset kautta linjan (hyvin moni yhtiö), yllättävät pysähdykset asiakkaiden tilauksissa (it-palvelut) ja uusien tilausten lasku ennakoidusta (konepajat). Suomessa erityisesti isoja indeksipainoja edustavien yhtiöiden kurssit laskivat, tosin hieman eri syistä. Nokia – siirtymää tilauksissa. Neste – pelko ylikapasiteetin syntymisestä lähivuosina ja Singaporen laitoksen yllättävä huoltokatkos, metsäteollisuus – sellun hintojen voimakas lasku ja asiakkaiden varastojen tyhjennys ja konepajojen laskevat uudet tilaukset. Tähän ei auttanut erinomaisen tuloksen tehneen Nordean tuloskunto, koska pankkisektori sai tartunnan keväällä SVB:n vaikeuksista, ja se on pitänyt Nordeankin osakekurssia alhaalla. Sammon tuloskunto pysyi hurjana, mutta osakekurssissa tämä ei juuri näkynyt. Tuloskaudella oli toki positiivisiakin uutisia. Pelätyt kuluttajayhtiöiden vaikeudet eivät toteutuneet, ja laskeneet kurssit tarjosivat hyvin suojaa Keskon, Tokmannin, Marimekon tai Nohon kaltaisille kuluttajasektorista riippuville tuloksille. OMX Helsinki 25 -indeksi laski kesän aikana noin -6,4 %, joten tämä negatiivinen uutisvirta todella näkyi kursseissa.

Sitten tämän pessimistisyyden positiivinen kääntöpuoli. Ennen tuloskautta suomalaisten pörssiyhtiöiden arvostustaso näytti epäluonnollisen halvalta. Nyt jonkin verran laskeneilla tulosennusteilla Helsingin pörssi näyttää vähintäänkin edulliselta. Toki syksy näyttää tulosennusteiden pitävyyden kannalta edelleen haastavalta, mutta kun tämän vuoden ennustettu p/e-luku on 14,6 ja ensi vuoden 2024 on tasoa 13, ollaan selvästi alle keskiarvotasojen. Eli vaikka näkisimme syksyn aikana vielä jonkin verran tulosennusteiden laskuja, arvostukset kyllä kestävät ne pidemmän aikavälin tarkastelussa. Meidän Suomi-mallisalkkumme ensi vuoden P/E-luku on 11,6 ja osinkotuotto 5,8 %. Lisäksi suomalaisten pörssiyhtiöiden tasetilanne on poikkeuksellisen vahva, joten tässä laskusuhdanteessa emme ole taseiden puolesta kriisissä. Varmasti joitakin yhtiöitä joutuu vaikeuksiin liiallisen velanoton vuoksi, mutta ne ovat enemmänkin pienempiä yhtiöitä. Tällä tasolla sijoitukset Helsingin pörssiin näyttävät arvosijoittajan silmin varsin houkuttelevilta. Helsingin pörssi on P/E-luvulla ja EV/EBITDA-luvulla tarkasteltuna alimmillaan 10 vuoteen. Se kertonee jotain houkuttelevuudesta.

Rahastomme Micro Finland onnistui lähes välttelemään kesän tulosvaroitussateessa varoittavat yhtiöt. Mutta meille osui kaksi ja valitettavasti toinen, Withsecure, oli suurimpien omistustemme joukossa. Withsecure varoitti kesällä kilpailun kiristyneen ja asiakkaiden varovaisuuden kasvaneen. Samalla se laski tämän vuoden kasvuennustettaan, joka laski kurssia heinäkuun aikana merkittävästi. Tietoturvayhtiöt hinnoitellaan maailmalla usein EV/S- (yritysarvo/liikevaihto) tai EV/EBITDA (yritysarvo/käyttökate) -kertoimella huomattavasti korkeammalle kuin Withsecure. Johtuen yrityksen tappiollisuudesta, yhtiön EV/Sales kerroin on vain reilu 1, jota pidämme erittäin alhaisena. Niinpä pidimme omistuksemme, mutta olemme tapaamassa yrityksen johtoa ja seuraamme yrityksen kehitystä erityisellä huolella. Toinen tulosvaroituksen uhri oli Revenio, jota salkussamme oli pienempi määrä. Yhtiön kasvun totaalinen pysähdys oli yllätys markkinoille ja meille. Onneksi kyseessä on yhtiö, jonka silmäsairauksiin keskittyvä tuoteportfolio on kuitenkin erinomainen, ja pidemmällä aikavälillä kyseessä selkeä kasvumarkkina.

Suurin osa rahastomme yhtiöistä menestyi kuitenkin kohtuullisesti ja olipa siellä varsin positiivisiakin yllätyksiä, kuten vaikkapa Marimekko, Tokmanni ja Noho. Pienten yritysten keräämiseen tämä hetki on mitä otollisin, koska osakkeilla on likviditeettiä, paljon pessimismiä on ilmassa ja pienillä yhtiöillä moni asia on kuitenkin aidosti omasta toiminnasta kiinni. Edelleen varomme kovin velkaisia yrityksiä.

Huolimatta nihkeästi sujuneesta tuloskaudesta, ovat arvostukset Helsingin pörssissä houkuttelevia. Tällä hetkellä ei ole kiirettä, mutta on hyvä muistaa, että myös yritysostajat tähyilevät markkinaa. Tänä vuonna on nähty vain yksi tekninen listautuminen ja jopa 5 ostotarjousta, mikä kertonee sekin pörssin arvostustasosta. Kokonaisuutena syksyn nihkeys taloudessa jatkunee, keskuspankkien koronnostot lähenevät loppuaan ja sitä kautta alkanee jossain vaiheessa helpottaa. Markkinoilla on edelleen riskejä erilaisissa kiinteistörakenteissa ja kovin velkaisissa yrityksissä, näistä voimme saada isoja otsikoita syksyn aikana.

Näkemyksemme mukaan syksy tuo hyvän mahdollisuuden rakentaa pitkäjänteistä osakesalkkua Helsingin pörssissä niin pienissä kuin suurissakin yhtiöissä.

Vastuunrajoituslauseke

 

Proprius Partners Oy (jäljempänä Proprius) on laatinut tämän materiaalin, joka ei ole osa vaihtoehtorahaston virallista tuotemateriaalikokonaisuutta. Esitetty informaatio saattaa sisältää Propriuksen yleistä tietoa ja näkemyksiä informaation julkaisuhetkellä, joita voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa, ja jotka perustuvat Propriuksen parhaan kykynsä mukaan tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin pohjautuen sen luotettavina pitämistä julkisista lähteistä kokoamaansa informaatioon. Pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Proprius tai sen työntekijät eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden tai mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa kolmannelta saatujen tietojen oikeellisuudesta. Materiaalissa esitetyt tiedot voivat muuttua tai ovat voineet muuttua materiaalin laatimisen jälkeen. Proprius ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä tappiosta, joka aiheutuu siitä, että asiakas on käyttänyt julkaisua perusteena sijoituspäätökselleen.

Esitys tai sen sisältämät tiedot eivät ole sijoitus-, vero-, kirjanpitoneuvoja tai lainopillisia neuvoja, kehotus kaupankäyntiin tai muihin sijoitustoimenpiteisiin tai niiden tekemättä jättämiseen eikä niitä voida missään tilanteessa pitää rahoitusvälineen myynti- tai ostotarjouksena.

Esitetyt tuotto-odotukset ovat vain suuntaa-antavia arvioita, eivätkä ne ole lupauksia tulevasta tuotosta tai korosta. Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Asiakas voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Esitetyt tiedot eivät perustu rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan tai rahoitusvälineen kohde-etuuksien puolueettomaan sijoitustutkimukseen tai -analyysiin.

Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä  perehtyä vaihtoehtorahaston ominaisuuksiin, riskeihin ja kuluihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahaston avaintietoasiakirjasta ja rahastoesitteestä. Asiakkaan tulee myös perehtyä vaihtoehtorahastojen sääntöihin. Rahastojen avaintietoasiakirjoihin, sääntöihin ja hinnastoon voi tutustua osoitteessa www.proprius.fi tai Propriuksen toimipisteessä. Asiakas vastaa aina yksin sijoituspäätöstensä ja toimeksiantojensa taloudellisista seuraamuksista. Proprius ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai seurannaisluontoisista vahingoista tai tappioista, joita tässä materiaalissa esitetyn informaation käyttö voi aiheuttaa.

Propriuksen valvovana viranomaisena toimii Finanssivalvonta.

Tämä materiaali on Propriuksen immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa eikä sitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman Propriuksen kirjallista etukäteislupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.