Proprius Partners Logo

Proprius Partners DACH Valuen joulukuun kommentit

Picture of Olli Viitikko

Olli Viitikko

Tämä teksti on julkaistu Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners DACH Valuen osuudenomistajille alun perin 4.1.2024

Marraskuun vahva vire jatkui osakemarkkinoilla laaja-alaisesti myös joulukuussa. Itse asiassa joulukuussa markkina tuntui heittävän korkonäkymien osalta ”higher for longer” -ajattelun lopullisesti roskakoriin ja kauan odotetusta keskuspankkien pivotista eli suunnanmuutoksesta saatiin lisämakua. Tämä jatkoi osakemarkkinoiden vahvaa globaalia virettä, ja rahaa alkoi selvästi palautua paikkoihin, joista se oli viime vuosina monin paikoin paennut. Esimerkkeinä Yhdysvalloissa pienyhtiökentässä (Russell 2000) nähtiin hetkittäin jopa hurmostunnelmia ja pienyhtiöt alkoivat tuottaa selvästi suuria yhtiöitä paremmin indeksitasolla. Euroopassa esimerkiksi kiinteistöyhtiöt ja monet teollisuusyhtiöt lensivät. Myös kasvuyhtiöiden osakkeissa nähtiin komeita nousulukemia, koska niiden hinnoittelussa korko-odotukset ovat keskeisessä roolissa. Itse asiassa globaalissa tarkastelussa osakevuodesta tuli lopulta varsin hyvä USA:n ja erityisesti USA:n teknologiayhtiöiden jyrätessä, mutta myös Euroopassa vuodesta tuli yleisesti hyvä, ja esimerkiksi Saksan DAX-indeksi tykitti kaikkien aikojen ennätykseensä loppuvuonna.

Vuosi 2023 oli jälleen kerran erinomainen muistutus, että markkinaliikkeiden ennakointi on hyvin haastavaa ja usein turmiollistakin. Alkuvuonna useimmat sijoittajat olivat hyvin negatiivisia ja pelkäsivät inflaatiota, korkotasoa, taantumaa, markkinaromahdusta, sotatilanteen kärjistymistä ja kuka mitäkin, ja miltei kaikkien lasit olivat korkeintaan puoliksi täynnä. Mestarillisia tuloksia rahastonhoitajana aikoinaan tehtailleen Peter Lynchin sanoin:

“Far more money has been lost by investors trying to anticipate corrections, than lost in the corrections themselves.”

Yleensä osakemarkkinoilla kannattaa olla ahne silloin, kun sijoittajien mielialat ovat painuksissa. Ainakin tällä erää näyttää jälleen kerran käyvän niin.

DACH Value aloitti toimintansa 31.3.2023, joten toimintaa on nyt yhdeksän kuukautta takana. Rahasto-osuuden arvo on 107,48, joten olemme kohtuullisesti plussalla (noin 7,5 %) loppuvuoden vahvan vedon seurauksena. Joulukuussa rahasto nousi 5,7 prosenttia. Olemme myös niukasti laajaa Euroopan osakemarkkinaa edellä, koska STOXX Europe 600 Net Return EUR -indeksi on noussut rahaston toiminnan alusta vuoden loppuun noin 6,8 prosenttia. Monet pienet ja keskisuuret yhtiöt, joita salkussamme on suurten yhtiöiden ohella, ovat kehittyneet selvästi yleistä markkinaa huonommin vuoden 2023 aikana. Tämä korostaa sitä, että osakevalintamme ovat pääosin osuneet varsin mukavasti, koska rahaston tuotto toiminnan alusta on varsin kilpailukykyinen huolimatta pienten ja keskisuurten yhtiöiden painotuksesta salkussa. Rahaston hoidettavat varat ovat nousseet noin 18 miljoonaan euroon.

Vuoden aikana rahastoon osui peräti kolme yritysostotarjousta: OHB, Suse ja Vitesco. Tämä kuvastaa sitä, että teollisten ostajienkin mielestä saksankielisessä Euroopassa on kiinnostavia kohteita houkuttelevalla arvostustasolla. Tyypillisesti kohdealueellamme ei markkinan kokoon suhteutettuna näy juurikaan yritysostotarjouksia.

Vuoden aikana sektorivalinnoistamme parhaiten tuottivat kiinteistöt ja vakuutus. Kiinteistöt voivat tuntua yllättävältä, koska Suomessa ja mediassa kiinteistöt ovat tätä nykyä miltei synonyymi ongelmille ja arvonlaskulle. On kuitenkin hyvä huomata, että listatussa maailmassa asiat toimivat hieman eri tavalla kuin listaamattomalla puolella. Listattujen kiinteistöyhtiöiden osakkeet laskivat monin paikoin noin 50–80 prosenttia vuoden 2021 huipuistaan. Mitä suurempi miinus, sitä kovemmin sieltä voi nousta, mikäli yhtiön fundamentit ovat hyvässä asennossa, kuten meidän salkkuyhtiöillämme tuntuu olevan. Vakuutussektori sen sijaan on jatkanut laaja-alaista liiketoiminnallista menestystään, mikä on heijastunut osakekurssikehityksiin.

Vuoteen 2024 lähdemme positiivisina. Monet salkkuyhtiöistämme elävät osin sijoittajien tutkien alapuolella ja eivät ole ensimmäisiä lentoon lähtijöitä positiivisissa markkinatunnelmissa. Kuitenkin positiivisen vireen jatkuessa hieman pidempään, ei ole epätyypillistä nähdä nopeitakin purskahduksia ylöspäin. Meillä on salkussa lukuisia yhtiöitä, joiden kohdalla +30-50 prosentin nousukaan ei tekisi osakkeista mielestämme yliarvostettuja, vaan ennemminkin tämä tarkoittaisi arvostustason neutraloitumista alhaisilta tasoilta. Kaikkinensa rahaston arvostustaso on edullinen, yhtiöiden liiketoiminnallinen laatu on hyvä ja katsomme eteenpäin luottavaisina. Tällaisista lähtökohdista on usein ollut hyvä ponnistaa, vaikka epävarmuuksia maailmassa riittää jatkossakin. Mikä on myös ilahduttavaa, rahasto nousi marras-joulukuussa peräti 17,4 prosenttia, mikä kuvastaa, että salkkumme ”säädöt” ovat kohdillaan vallitsevaan ympäristöön.

Loppuun voimme vielä todeta, että joulukuussa toinen salkunhoitajistamme vieraili yhteistyökumppanimme Eurooppa-osakeseminaarissa, jossa pystyi vielä aistimaan sijoittajien tunnelmat ja kouluttautumaan laajemminkin eurooppalaisten yhtiöiden tilanteista ja näkymistä. Ylipäätään loppuvuoden seminaarimatkamme vahvistivat sen, että salkussa on hyvin vähän muutostarpeita ja sen koostumus vastaa tahtotilaamme. On ollut ilo rakentaa salkkua vähitellen puhtaalta pöydältä vuoden 2023 aikana asiakkaidemme tuella.

Toivotamme lukijoillemme erinomaista alkanutta vuotta 2024 ja kiitämme vuodesta 2023!

Terveisin,

Jonas Koivula & Olli Viitikko

Vastuunrajoituslauseke

 

Proprius Partners Oy (jäljempänä Proprius) on laatinut tämän materiaalin, joka ei ole osa vaihtoehtorahaston virallista tuotemateriaalikokonaisuutta. Esitetty informaatio saattaa sisältää Propriuksen yleistä tietoa ja näkemyksiä informaation julkaisuhetkellä, joita voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa, ja jotka perustuvat Propriuksen parhaan kykynsä mukaan tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin pohjautuen sen luotettavina pitämistä julkisista lähteistä kokoamaansa informaatioon. Pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Proprius tai sen työntekijät eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden tai mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa kolmannelta saatujen tietojen oikeellisuudesta. Materiaalissa esitetyt tiedot voivat muuttua tai ovat voineet muuttua materiaalin laatimisen jälkeen. Proprius ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä tappiosta, joka aiheutuu siitä, että asiakas on käyttänyt julkaisua perusteena sijoituspäätökselleen.

Esitys tai sen sisältämät tiedot eivät ole sijoitus-, vero-, kirjanpitoneuvoja tai lainopillisia neuvoja, kehotus kaupankäyntiin tai muihin sijoitustoimenpiteisiin tai niiden tekemättä jättämiseen eikä niitä voida missään tilanteessa pitää rahoitusvälineen myynti- tai ostotarjouksena.

Esitetyt tuotto-odotukset ovat vain suuntaa-antavia arvioita, eivätkä ne ole lupauksia tulevasta tuotosta tai korosta. Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Asiakas voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Esitetyt tiedot eivät perustu rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan tai rahoitusvälineen kohde-etuuksien puolueettomaan sijoitustutkimukseen tai -analyysiin.

Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä  perehtyä vaihtoehtorahaston ominaisuuksiin, riskeihin ja kuluihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahaston avaintietoasiakirjasta ja rahastoesitteestä. Asiakkaan tulee myös perehtyä vaihtoehtorahastojen sääntöihin. Rahastojen avaintietoasiakirjoihin, sääntöihin ja hinnastoon voi tutustua osoitteessa www.proprius.fi tai Propriuksen toimipisteessä. Asiakas vastaa aina yksin sijoituspäätöstensä ja toimeksiantojensa taloudellisista seuraamuksista. Proprius ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai seurannaisluontoisista vahingoista tai tappioista, joita tässä materiaalissa esitetyn informaation käyttö voi aiheuttaa.

Propriuksen valvovana viranomaisena toimii Finanssivalvonta.

Tämä materiaali on Propriuksen immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa eikä sitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman Propriuksen kirjallista etukäteislupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.