Proprius Partners Logo

Proprius Partners Micro Finlandin elokuun kommentit

Picture of Olli Viitikko

Olli Viitikko

Tämä teksti on julkaistu Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners Micro Finlandin osuudenomistajille alun perin 1.9.2023

Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners Micro Finlandin (jäljempänä Micro Finland) elokuu sujui suhteellisesti varsin hyvin. Kuukauden aikana rahaston arvo muuttui noin +0,44 prosenttia, kun vastaavana aikana OMX Helsinki Small Cap -tuottoindeksi tuotti noin -3,64 prosenttia. Rahasto-osuuden arvo (NAV) on laskenut toiminnan alusta (31.3.2023) mitattuna noin 3,96 prosenttia. Samalla periodilla OMX Helsinki Small Cap -tuottoindeksi on laskenut peräti noin 12,0 prosenttia ja OMX Helsinki Cap GI noin 6,0 prosenttia. Helsingin pörssi on ollut kaikkinensa onneton paikka verrattuna läntisten osakemarkkinoiden kehitykseen vuoden 2023 aikana.

Micro Finlandin alkumetreillä olemme siis onnistuneet luomaan tuntuvaa ylituottoa etenkin kotimaiseen pienyhtiömarkkinaan nähden, mutta absoluuttinen tuotto on lievästi pakkasella. Näin raju poikkeama suhteessa relevanttiin markkinakehitykseen selittyy merkittävässä määrin satunnaiskululla (random walk), vaikka salkunhoitajat haluaisivatkin toisin uskoa. Toisaalta etenkin pienimmissä yhtiöissä on Helsingin markkinoilla räjähdellyt paikoin hyvin voimakkaasti, ja nämä tapaukset olemme enimmäkseen onnistuneet välttämään, joten tämä on yksi ylituoton lähde. Niin tai näin, ei ole tasaisen tahdin taulukon mukaista ottaa näin suurta ylituottoa näin lyhyessä ajassa ja pyydämme jo nyt armoa, kun joskus tämä kehitys on mitä luultavimmin päinvastainen.

Jopa kesäkuukausina Micro Finlandiin tuli kohtuullisesti rahaa ja nyt hoidettavat varat ovat nousseet jo noin 27,5 miljoonaan euroon. Näin olemme olleet ostolaidalla miltei jokaisena pörssipäivänä rahaston toiminnan aloittamisen jälkeen. Rahaston kokoluokka alkaa saavuttaa tason, jossa suuremmatkin instituutiosijoittajat voivat alkaa tulla merkittävässä määrin mukaan ilman rahastokohtaisten omistusosuusrajojen paukkumista. Toisaalta olemme myös iloisia pienempien osuudenomistajien mukaantulosta nettimerkintöjen kautta. Osuudenomistajalukumäärän kehitys on ylittänyt selvästi odotuksemme. Olemme ripotelleet varoja kaikessa rauhassa markkinaan. Käteistä meillä on kirjoitushetkellä jäljellä noin 17 prosenttia.

Mika Heikkilä kirjoitti elokuun lopulla Q2-tuloskausikatsauksen, joka on luettavissa mm. Proprius Partnersin ”Kynäilymme”-osiosta. Korostetaan myös tässä, että salkunhoitajien näkökulmasta vaikuttaisi olevan erinomaiset olosuhteet kerätä kotimaisten pienyhtiöiden osakkeita ilman kummoisempaa markkinakiimaa ja kilpailua. Monet laadukkaiksi miellettyjen yhtiöiden osakkeiden hinnat ovat suorastaan romahtaneet. Toisaalta eivät ne surkeiksi miellettyjen yhtiöiden osakkeetkaan varsinaisia turvasatamia ole olleet. Käsittääksemme ulkomaalaissijoittajat ovat lievästi laskeneet Suomi-sijoitustensa osuutta, mutta lisäksi eräät suomalaiset instituutiosijoittajat ovat lahdanneet tiettyjen yhtiöiden osakkeita miltei hinnasta piittaamatta. Tämä sopii meille erinomaisesti, koska sijoitushorisonttimme on paljon pidemmällä kuin seuraavassa päivässä, viikossa tai kuukaudessa, ja osakkeiden likviditeetti on usein suurin ongelmamme. Uskomme olevamme osakkeiden netto-ostajia, jolloin penseä markkinatunnelma on meille mitä sopivin. Itse asiassa teimme kesällä pikaisen Bloombergillä kyhätyn laskuharjoituksen, jossa laskimme, että painotetusti salkkumme yhtiöt ovat tulleet noin 48 prosenttia huipuistaan alas. Tämäkään ei itsessään kerro juuri mitään – osakkeet ovat voineet olla esimerkiksi totaalisessa kuplassa tai liiketoiminnan näkymät ovat voineet heikentyä dramaattisesti. Salkkuyhtiöitämme katsomalla olemme kuitenkin tästä miltei ”50 prosentin pudotuksesta” lähtökohtaisesti ennemmin innoissamme kuin kauhuissamme.

Elokuussa salkkuyhtiöistä parhaassa vireessä olivat Marimekko, Musti ja F-Secure. Näissä liikkeet olivat noin +24 prosenttia, +16 prosenttia ja +6,5 prosenttia. Marimekko löi pöytään hyvät kansainväliset kasvuluvut ja lisenssituotot, Mustin tulos oli hyvä valuuttavastatuulista huolimatta ja F-Secure palautui hieman yritysoston jälkeisestä (tuntuvasta) kurssidipistään.

Heikoiten elokuussa salkkuyhtiöistä tuottivat Revenio, Talenom ja Noho Partners. Liikkeet olivat noin -27 prosenttia, -12 prosenttia ja -6,4 prosenttia. Suurimmat laskijat ja nousijat olivat näin ollen suunnilleen yhtä voimakkaita liikkeissään. Revenio yllätti sijoittajat rajulla tulosvaroituksellaan (meillä onneksi pieni paino), Talenom on jatkanut aktiivista yritysostolinjaansa kannattavuuden kustannuksella ja Noho laajenee burgerivirityksillään Sveitsiin.

Suurimpina sijoituksina rahastossa ovat Enento, WithSecure, Remedy ja Terveystalo. Tarkempia yhtiökohtaisia kommentteja on luvassa tulevina kuukausina.

Ylipäätään tuloskauden sato oli Micro Finlandille selvä puolustusvoitto. Tuloskauden ympärillä olemme tavanneet runsaasti suomalaisyhtiöiden ylintä johtoa ja sama jatkuu tulevina kuukausina. Erityisen tarkalla korvalla olemme niiden yhtiöiden kanssa, joilla toteutunut kehitys on poikennut selvästi meidän odotuksistamme tai markkinaodotuksista. Myös potentiaalisten salkkuyhtiöiden tapaamisia olemme jatkaneet tuttuun tyyliimme.

Toivotamme lukijoillemme hyvää alkavaa syksyä!

Terveisin,

Olli Viitikko & Mika Heikkilä

Vastuunrajoituslauseke

 

Proprius Partners Oy (jäljempänä Proprius) on laatinut tämän materiaalin, joka ei ole osa vaihtoehtorahaston virallista tuotemateriaalikokonaisuutta. Esitetty informaatio saattaa sisältää Propriuksen yleistä tietoa ja näkemyksiä informaation julkaisuhetkellä, joita voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa, ja jotka perustuvat Propriuksen parhaan kykynsä mukaan tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin pohjautuen sen luotettavina pitämistä julkisista lähteistä kokoamaansa informaatioon. Pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Proprius tai sen työntekijät eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden tai mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa kolmannelta saatujen tietojen oikeellisuudesta. Materiaalissa esitetyt tiedot voivat muuttua tai ovat voineet muuttua materiaalin laatimisen jälkeen. Proprius ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä tappiosta, joka aiheutuu siitä, että asiakas on käyttänyt julkaisua perusteena sijoituspäätökselleen.

Esitys tai sen sisältämät tiedot eivät ole sijoitus-, vero-, kirjanpitoneuvoja tai lainopillisia neuvoja, kehotus kaupankäyntiin tai muihin sijoitustoimenpiteisiin tai niiden tekemättä jättämiseen eikä niitä voida missään tilanteessa pitää rahoitusvälineen myynti- tai ostotarjouksena.

Esitetyt tuotto-odotukset ovat vain suuntaa-antavia arvioita, eivätkä ne ole lupauksia tulevasta tuotosta tai korosta. Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Asiakas voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Esitetyt tiedot eivät perustu rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan tai rahoitusvälineen kohde-etuuksien puolueettomaan sijoitustutkimukseen tai -analyysiin.

Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä  perehtyä vaihtoehtorahaston ominaisuuksiin, riskeihin ja kuluihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahaston avaintietoasiakirjasta ja rahastoesitteestä. Asiakkaan tulee myös perehtyä vaihtoehtorahastojen sääntöihin. Rahastojen avaintietoasiakirjoihin, sääntöihin ja hinnastoon voi tutustua osoitteessa www.proprius.fi tai Propriuksen toimipisteessä. Asiakas vastaa aina yksin sijoituspäätöstensä ja toimeksiantojensa taloudellisista seuraamuksista. Proprius ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai seurannaisluontoisista vahingoista tai tappioista, joita tässä materiaalissa esitetyn informaation käyttö voi aiheuttaa.

Propriuksen valvovana viranomaisena toimii Finanssivalvonta.

Tämä materiaali on Propriuksen immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa eikä sitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman Propriuksen kirjallista etukäteislupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.