Proprius Partners Logo

Matkaraportti – Terveisiä Saksasta​

Picture of Olli Viitikko

Olli Viitikko

Picture of Jonas Koivula

Jonas Koivula

Kävimme Proprius Partners Oy:n aikana ensimmäistä kertaa osakeseminaarissa Saksassa 16.- 18.1.2023. Itse asiassa edellinen seminaarivisiitti oli kolme vuotta aiemmin silloisen työnantajamme edustajina samaisessa konferenssissa juuri ennen kuin koronapandemia räjähti. Näiden kahden seminaarin välissä olemme arvatenkin notkuneet lukemattomissa Teams-tapaamisissa, kuunnelleet eri lähteistä konferenssipuheluita ja seuranneet markkinaa hyvin tiiviisti. Työnteon muodot ovat jossain määrin muuttuneet myös salkunhoitopuolella monipuolisemmiksi. 

Valitus vähäistä 

Kuulimme noin 20-25 saksalaisen ja/tai itävaltalaisen yhtiön esitykset seminaarin aikana. Yleisvire kuulosti suorastaan hämmentävän positiiviselta. Valitusta ei ollut havaittavissa nimeksikään huolimatta inflaation laukkaamisesta, nousseista koroista, energiatilanteen haastavuudesta ja taantumapeloista. Itse asiassa useat eri toimialoilla olevista yhtiöistä kertoivat, että joulukuun aikana tilanne alkoi kääntyä paremmaksi ainakin alhaisiin odotuksiin nähden. 

On kuitenkin hyvä huomata, että vuosiraportit tai Q4-tulokset eivät olleet vielä ulkona, vaikka jotkin yhtiöistä olivatkin antaneet positiivisia tai negatiivisia ennakkotietoja, joten yhtiöiden edustajien sanamuodot olivat sikäli pidättyväisiä. Selvää kuitenkin on, että pääosin vuosi 2022 tuntui menneen varsin hyvin etenkin pahimpiin pelkoihin nähden. Vuoden 2023 näkymiä harvat firmat vielä julistivat, mutta osa muistutti etenkin pitkän/keskipitkän aikavälin kasvutavoitteistaan. 

Saksankielisen Euroopan yhtiöiden taseet ovat tyypillisesti vahvoja. Kyseisen alueen yhtiöt eivät tykkää olla pankkien talutusnuorassa, ja liiketoiminnan aikajänne on pitkä. Näin ollen on ymmärrettävää, että monet yhtiöistä eivät ole ainakaan vielä moksiskaan vallitsevasta taloustilanteesta. Itse asiassa useat alueen yhtiöistä tuntuvat jopa hyötyneen talouskurimuksesta kilpailijoidensa kustannuksella. 

Energiakriisi hallinnassa 

Kuulimme seminaarissa myös Uniperin asiantuntijan kommentit energiakriisin nykytilasta ja kaasuvarantojen riittävyydestä. Myös tällä saralla tilanne vaikuttaa olevan olosuhteisiin nähden yllättävän hyvissä kantimissa. 

Hyvää apua on tullut muun muassa leudosta talvesta. Maakaasun hinta on normalisoitunut erittäin voimakkaasti. Sähköfutuurit ylipäätään ovat painuneet huippulukemista selvästi, mikä on heijastunut sähköyhtiöiden kursseihin. Esimerkiksi enimmäkseen vesivoimatuotantoa pyörittävän itävaltalaisen Verbundin osakekurssi on painunut viime vuoden elokuun yli 110 euron tasoilta noin 80 euroon. 

Kiina elpyy mutta huolettaa 

Yhtiöiden suhtautuminen Kiinaan on muuttunut viime vuosina varovaisemmaksi geopoliittisten jännitteiden noustua selvästi. Kiinan nähdään olevan talousmielessä elpyvällä polulla, kun pandemiarajoitukset ovat pitkälti poistuneet, vaikka korona runtelee väestöä yhä rajusti. Riippuvuutta Kiinaan tuntuvat haluavan vähentää useimmat firmoista. Venäjän hyökkäyssota  Ukrainaan on valpastanut yrityksiä geopoliittisten riskien arvioimisessa. Tämä tarkoittaa muun muassa pieneneviä investointeja Kiinaan. 

Ennen pelotti vuosi 2023, nyt enemmänkin H2/2023 

Pitkään sijoittajat puhuivat, että vuodesta 2023 on tulossa hankala, kun taantuma uhkaa. Nyt kuitenkin yleinen tunnelma oli kallistumassa siihen, että vasta vuoden 2023 jälkimmäinen puolisko hivenen jännittää. Monilla yrityksillä on tilauskannat kohdillaan ja työsarkaa alkuvuodelle ja osalla kauemmaskin. Hinnankorotuksia viedään edelleen läpi. 

Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners DACH Value 

Käynnistämme lähiaikoina saksankieliseen Eurooppaan sijoittavan Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners DACH Valuen toiminnan. Tätäkin ajatellen Saksa-visiittimme oli meille erittäin tärkeä. Muutamat alun perin rahastoon kaavailemistamme yhtiöistä eivät tule näillä näkymin salkkuun ollenkaan, muutamat saavat pienemmät/isommat painot ja pari uuttakin ideaa tuli haaviin. Vuoden 2022 tyrskyjen jäljiltä osakepoimijan lähtökohdat ovat herkulliset, mutta selvää on, että epävarmuuksia riittää myös vuodelle 2023.

Vastuuvaraumalauseke

Proprius Partners Oy (jäljempänä Proprius tai yhtiö) on laatinut tämän materiaalin, joka ei ole osa yhtiön virallista tuotemateriaalikokonaisuutta. Esitetty informaatio saattaa sisältää Propriuksen yleistä tietoa ja näkemyksiä informaation julkaisuhetkellä, joita voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa, ja jotka perustuvat Propriuksen parhaan kykynsä mukaan tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin pohjautuen sen luotettavina pitämistä julkisista lähteistä kokoamaansa informaatioon. Pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Proprius tai sen työntekijät eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden tai mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa kolmannelta osapuolelta saatujen tietojen oikeellisuudesta. Materiaalissa esitetyt tiedot voivat muuttua tai ovat voineet muuttua materiaalin laatimisen jälkeen. 

Esitys tai sen sisältämät tiedot eivät ole sijoitus-, vero-, kirjanpitoneuvoja tai lainopillisia neuvoja, kehotus kaupankäyntiin tai muihin sijoitustoimenpiteisiin tai niiden tekemättä jättämiseen eikä niitä voida missään tilanteessa pitää rahoitusvälineen myynti- tai ostotarjouksena. 

Esitetyt tuotto-odotukset ovat vain suuntaa antavia arvioita, eivätkä ne ole lupauksia tulevasta tuotosta tai korosta. Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Asiakas voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Esitetyt tiedot eivät perustu rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan tai rahoitusvälineen kohde-etuuksien puolueettomaan sijoitustutkimukseen tai – analyysiin. 

Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä perehtyä Propriuksen julkaisemiin virallisiin dokumentteihin osoitteessa www.proprius.fi/dokumentaatio tai Propriuksen toimipisteessä. Asiakas vastaa aina yksin sijoituspäätöstensä ja toimeksiantojensa taloudellisista seuraamuksista. Proprius ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai seurannaisluontoisista vahingoista tai tappioista, joita tässä materiaalissa esitetyn informaation käyttö voi aiheuttaa. Propriuksen valvovana viranomaisena toimii Finanssivalvonta. Tämä materiaali on Propriuksen immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa eikä sitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman Propriuksen kirjallista etukäteislupaa. Kaikki oikeudet pidätetään

Katso lisää Propriuksen kirjoituksia!

Osakesijoittajan neljännes – eli 25 vuotta

Pohjoismaiset pienyhtiöt tuottaneet +11,1 % vuodessa viimeiset 25 vuotta  Pohjoismaissa on laaja tarjonta listattuja yhtiöitä ja etenkin pienyhtiöitä. Kun tarkastelee kaikkia pörssilistoja mukaan luettuna pienyhtiölistat

Lue lisää >>

Suomen tuloskausi Q4/2023 – vain kasvu puuttuu

Vuosi 2023 oli Helsingin pörssille kansainvälisessä vertailussa vaikea. Taloussuhdanteen heikkeneminen, nousseet korot, Venäjän poistuminen kauppakumppaneista ja Kiinan hidastuminen vaikuttivat merkittävästi yhtiöiden tuloksiin. Vuoden viimeinen neljännes

Lue lisää >>